Tarihi kılıç gelenekleri dahilinde, ismi ve kendisine atfedilen metin ile bu derece ciddi bir iz bırakıp, kendisi hakkında Johannes Liechtenauer kadar az bilgi sahibi olunan bir başka kişi daha yoktur.