Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Son Güncellenme Tarihi: 27 Nisan 2022

1. Genel Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

Veri Sorumlusu: Yakup Efe Tunçay
İletişim: [email protected]

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla INDES Akademi adına yetkili Yakup Efe Tunçay tarafından hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz;

 • INDES Akademi tarafından sunulan hizmetlerin sağlanması,
 • Internet sitesi üzerinde (*.indesakademi.com) hesap açılması ve bu hesaba dair işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • düzenlenen sportif, kültürel ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
 • INDES Akademi etkinliklerine dair görsel ve yazılı tanıtım yapılması,

amaçlarıyla işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, INDES Akademi’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

INDES Akademi tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak, Bilgilendirme ve Kayıt Formunu doldurarak, internet sitemizi kullanarak veya internet sitemiz üzerinden hizmet alarak, internet sitemizde hesap oluşturarak, Madde 6’da belirtildiği şekilde sosyal medya hesaplarınızı INDES Akademi internet sitesi (*.indesakademi.com) hesabınız ile bağlayarak ve/veya sosyal medya hesaplarımızdan bizimle paylaşmış olduğunuz görsel ve işitsel bilgileriniz, ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası, eposta adresi, banka hesap bilgileri, sosyal medya hesaplarınıza ait bilgiler, veya 18 yaşından küçük kişiler adına yukarıda belirtilen kanallardan veli/yasal temsilci olarak bu bilgileri paylaşan kişilerin paylaştığı bilgiler Kişisel Veri olarak değerlendirilmekte, işlenmekte ve korunmaktadır.

Kişisel veriler, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili INDES Akademi’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde  yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek e-posta ile [email protected] adresine iletmeniz gerekmektedir.

6. Sosyal Medya Hesabınız ile Hesap Oluşturma / Oturum Açma

İnternet sitemizde hesap oluşturmak / oturum açmak işlemlerini, eğer kullanıyorsanız Google ve/veya Facebook Sosyal Medya Hesabınız ile de gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde Sosyal Medya Hesabınız ile oturum açmanız durumunda Google ve/veya Facebook hesabınıza ait hesap adı, kullanıcı adı, soyadı ve hesap e-posta adresi bilgileri INDES Akademi’ye aktarılacaktır ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek, saklanacak ve korunacaktır.

Kullanıcılarımızın internet sitemizi ne zaman ve nerede ziyaret ettiklerini, içeriğe nasıl ve ne şekilde ulaştıklarını anlamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitemizin kullanımını kişiselleştirmek için çerez dosyaları (cookie files) kullanıyoruz.

7.1. Gerekli Çerezler

Bu çerez dosyaları internet sitemizin sunduğu hizmetlerin ve bazı özelliklerin çalışması için gereklidir.

Bu çerezler internet sitesinin amaçlandığı gibi çalışması için gerekli olduğundan, bu çerez dosyalarının reddedilmesi internet sitesi hizmet ve özelliklerinin çalışmasını olumsuz etkileyecektir. Dilediğiniz zaman tarayıcı ayarlarınızı kullanarak yüklenmiş çerez dosyalarını silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız, internet sitemizi her ziyaret edişinizde bu ayarları tekrar yapmanıza sebep olacak veya çerezleri reddetmeniz için size bu seçimleri tekrar yaptırmak durumunda bırakacaktır.

Her zaman bu çerez dosyasını da reddetme veya diğer herhangi bir çerez dosyasını reddetme/kabul etme hakkınız saklıdır.

7.2. İzleme (Google Analytics) Çerezleri

Google Analytics çerez dosyaları internet sitemizin ve içeriklerinin nasıl kullanıldığı ile ilgili veya sunduğumuz hizmetleri ve kullanıcı deneyimini geliştirecek kullanım verilerini oluşturmak amacıyla veri toplamak için kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için; Google Analytics Gizlilik Politikası‘nı inceleyebilirsiniz.

Eğer internet sitemize ziyaretiniz süresince sizi takip etmemizi istemiyorsanız, Google Analytics Takip Çerezlerini aşağıdan kapatabilirsiniz.

7.3. Diğer Harici Hizmetler

İnternet sitemizin içeriğini sunarken, Google Webfonts, Google Maps ve Youtube gibi Harici Hizmet sağlayıcıları ile çalışmaktayız. Bu hizmet sağlayıcılar, internet sitesi ziyaretçilerinin IP adresleri gibi kişisel verileri toplayabilecekleri için, kullanıcılara bu hizmetlere ilişkin çerezleri engelleme seçeneğini sunuyoruz. Bu çerez dosyalarını engellemek, internet sayfamızın kullanıcı deneyimini, görünümünü ve sunduğumuz hizmetleri ciddi ölçüde olumsuz etkileyebilir.

7.4. Google Analytics Takip ve Diğer Harici Hizmetlere Dair Çerez Tercihleri

Çerez tercihlerinizi buradan değiştirebilirsiniz.

8. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Sosyal ağlar Instagram, Facebook ve Twitter eklentileri (“eklentiler”) internet sayfalarımıza gömülebilir. İlgili servisler Facebook Inc. ve Twitter Inc. (“servis sağlayıcılar”) şirketleri tarafından sağlanır.

Instagram, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD (“Facebook”) tarafından işletilmektedir. Instagram eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD (“Facebook”) tarafından işletilmektedir. Facebook eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından işletilmektedir. Twitter butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Eklenti servis sağlayıcıya internet sitemizde hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz söyler. İnternet sitemizi gezerken Instagram, Facebook ya da Twitter kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Herhangi eklenti fonksiyonunu kullanırken (örneğin “Like” [Beğeni] butonuna tıklandığında, yorum yazıldığında) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır.

Instagram, Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.

Instagram tarafından yayınlanan Gizlilik Beyanı: https://instagram.com/legal/privacy

Facebook tarafından yayınlanan Gizlilik Beyanı: https://facebook.com/policy.php

Twitter tarafından yayınlanan Gizlilik Beyanı: https://twitter.com/privacy

Instagram, Facebook ya da Twitter sitelerinde sahip olduğunuz kullanıcı hesabınızla internet sitemize ziyaretinize ilişkin bağlantı kurmasını engellemek için, internet sayfalarımıza erişmeden önce ilgili kullanıcı hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekir.

İlgili Yasal Düzenleme :

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Numaralı Kanun) – Kanun metnini okuyun

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Tebliğ metnini okuyun

AB Genel Veri Korunması Yönetmeliği (EU GDPR) – Yönetmelik metnini okuyun